Memory för dig som är lite begåvad???

Misslyckanden: 

Antal sekunder:

0

SpelareScoreTid
eliz6 36
eliz6 36
eliz6 36
Axel7 35
sonja7 89
Yousif bb7 37
Lars igen8 111
sonja8 75
Oliven8 35
Lars igen9 131
Axel9 48
Axel10 59
Lars11 56
Lars igen211 62
arvin12 51
Michael12 83
ASTERIX14 46
king18 45
Lars ytterligare en gång19 257
Lars igen20 106
22 63
ASTERIX22 62