Programmerings Guide

Guide: Strukturera ditt programmeringsarbete

Här är några tips för att hålla ditt programmeringsprojekt organiserat och effektivt:

1. Skapa en projektmapp

För varje nytt projekt, skapa en ny mapp med ett beskrivande namn.

2. Undermappar för organisation

Skapa undermappar för 'Kod', 'Resurser', och 'Dokumentation'.

3. Namnge filer och mappar konsekvent

Ge filer och mappar tydliga och beskrivande namn.

4. Versionhantering

Använd Git för att hålla koll på ändringar och samarbeta med andra.

5. Regelbunden backup

Säkerhetskopiera ditt arbete regelbundet.

6. Kommentera din kod

Skriv kommentarer i koden för att förklara vad olika delar gör.

7. Håll koll på uppgifter och deadlines

Använd verktyg som Trello för att organisera uppgifter och hålla koll på deadlines.

8. Rutiner för arbete

Jobba på ditt projekt vid bestämda tider för att hålla fokus.

9. Rensa och uppdatera

Rensa bort gamla filer och se till att dokumentationen är uppdaterad.

10. Reflektera och förbättra

Reflektera över varje projekt för att lära och förbättra dig till nästa gång.